+420 777 017 482 (Po-Pá 9-17 hodin)

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím a platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.porcelan-maribell.cz , jehož provozovatelem je Gabriela Obůrková , IČ, 07782012, se sídlem Na Vyhlídce 2884, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, zapsané v živnostenském rejstříku ŽÚ vedeném v městě Rožnov pod Radhoštěm pod č. j. ZIV/115/2019/Va/4.

2. Uživatelský účet

Kupující má možnost volby nákupu bez registrace nebo s registrací. V případě registrace platí následující:

 • Při registraci je kupující povinen uvádět vkládané údaje správně a pravdivě
 • Kupující je povinen údaje v případě změny aktualizovat
 • Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího v případě, kdy kupující svůj účet nepoužil více než dva roky
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet může být s důvodu údržby hardwarové nebo softwarové dočasně nedostupný

3. Základní pravidla nákupu

 • Zboží je zasíláno pouze na území České Republiky
 • Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH (doprava není v ceně zahrnuta)
 • Zboží v akci nelze kombinovat s jinými slevami (slevy se nesčítají)
 • Nákup je realizován až po odeslání objednávky a potvrzením o přijetí objednávky
 • Odeslaná objednávka je považována za závaznou
 • Každá objednávka je vedena pod jedinečným číslem, pod kterým je vedena až do úplného vyřízení objednávky
 • O stavu objednávky je kupující informován pomocí e-mailu uvedeného kupujícím v objednávce
 • Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím při registraci nebo v objednávce se řídí pravidly ochraně osobních údajů – viz „Ochrana osobních údajů“

4. Výběr zboží

Zboží je na internetovém obchodu www.porcelan-maribell.cz prezentováno formou náhledů s jednou nebo více fotografiemi. Barvy zboží se mohou lišit od barvy skutečného zboží vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků e-shopu. Prodávající za tuto skutečnost neodpovídá.
Každé zboží má svůj název, popis zboží a další doplňující technické informace.

Proces výběru a nákupu zboží:

 1. Výběr zboží - přidat zboží do košíku pomocí tlačítka „Koupit“
 2. Kontrola vybraného zboží - v košíku jsou zobrazeny všechny vybrané produkty, jejich cena, množství a celková cena za nákup. Zde je možné výběr možné upravit – smazat zboží nebo změnit počet kusů.
 3. Volba dopravy a platby, odsouhlasení obchodních a reklamačních podmínek
 4. Vyplnění osobních údajů a místa doručení
 5. Potvrzení objednávky odesláním

5. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, po obdržení zboží kupujícím je kupní smlouva uzavřena.

Prodávající si vymezuje právo kupní smlouvu neuzavřít a to z následujících důvodů:

 • Vyprodání zásob mezi aktualizacemi skladových zásob
 • Nemožnost dodání zboží z důvodu poškození
 • Zjištění chyby v ceně zboží (například transferem zboží do internetové aplikace)

6. Způsob platby a doprava

Zboží je po České Republice doručováno prostřednictvím externích dodavatelů, kterými jsou PPL, Zásilkovna a Geis.

Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určení kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání vybranou přepravní společností. V případě, že kupují dodané zboží nepřevezme a je nutno ho doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit dodatečné náklady spojené s jeho opakovaným doručením.

Cenu zboží a náklady spojené s dopravou může kupující uhradit kupujícímu následujícími způsoby:

 • Bezhotovostním převodem na účet prodávajícího: č. 287871777/0300 , uvedený u ČSOB
 • Bezhotovostním převodem online přes platební terminál
 • Platba kartou online přes platební terminál
 • Zboží v akci nelze kombinovat s jinými slevami (slevy se nesčítají)

7. Potvrzení objednávky a expedice zboží

Po odeslání objednávky obdrží kupující automatické potvrzení o přijetí objednávky včetně přidělení čísla k dané objednávce. Toto číslo slouží pro další identifikací objednávky v komunikaci s prodávajícím.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratším termínu – obvykle do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. O předání zboží dopravci informuje prodávající kupujícího e-mailem. V případě, že zboží nelze v tomto termínu odeslat, informuje prodávající kupujícího.

Zboží může být z důvodu rozsahu zboží rozděleno do více zásilek.

8. Převzetí zboží

Převzetím a zaplacením celé kupní ceny zboží dochází k uzavření kupní smlouvy a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího.

9. Práva z vadného plnění (Reklamační řád)

9.1. Všeobecná ustanovení

 • Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 • Prodávajícím je Gabriela Obůrková , IČ, 07782012, se sídlem Na Vyhlídce 2884, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, zapsané v živnostenském rejstříku ŽÚ vedeném v městě Rožnov pod Radhoštěm pod č. j. ZIV/115/2019/Va/4.
 • Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
 • Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před uzavřením smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
 • Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.

9.2. Rozpor s kupní smlouvou

 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 • To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9.3. Poškození zboží během přepravy

 • Zboží od nás odchází zkontrolováno a pečlivě zabaleno proti poškození při dopravě. Přesto se ve výjimečných případech může stát, že dojde k poškození zboží během přepravy.
 • Kupující je povinen pře převzetí zásilky zkontrolovat, zda není balení poškozeno. Kupující je také povinen po převzetí zásilky zkontrolovat, zda není zboží v zásilce poškozeno.
 • Lhůta pro uplatnění reklamace z důvodu poškození při přepravě je do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky. Stejná lhůta platí, i pokud by zásilce něco chybělo. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel, neboť je již nelze uplatnit u přepravní služby.
 • V případě, že zboží nebude v pořádku, zašlete nám následující podklady na emailovou adresu info@porcelan-maribell.cz:

  - Číslo objednávky nebo faktury a specifikaci druhu a počtu rozbitých kusů
  - Fotografie dokumentujících poškození zásilky.
  - Fotografie přepravní krabice ze všech stran dostatečně zachycující míru poškození (díra, protržení, "zmačkaný" roh apod.).
  - Fotografie dokumentující, jak byla zásilka zabalena v balíku, aby se předešlo poškození; mělo by z toho být poznat, že zboží bylo na cestu pečlivě a bezpečně zabaleno. Tyto fotografie poslouží jako podklad v reklamačním řízení u přepravní služby.
  - Fotografie otevřené přepravní krabice včetně uložení výplňových materiálů.
  - Fotografii přepravního štítku s adresou a číslem balíku
  - fotografii poškozeného kusu nebo kusů

9.4. Záruční podmínky

 • V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
 • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak (a jde-li o spotřebitele, není-li uvedena lhůta delší), činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.
 • Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
 • Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

  - Vada vznikla běžný opotřebením z používání zboží
  - Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
  - Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
  - Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
  - Vada vznikla neodborným, zacházením, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
  - Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu nebo úprav zboží.
  - Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
  - Zboží bylo poškozeno živly.
  - Vada vznikla čištěným nehodným způsobem pro dané zboží
  - Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy zboží jsou u rukodělně a řemeslně zhotovovaných produktů přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu.
  - Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy zboží vyplývající s dané technologie výroby porcelánu se nepovažují za reklamovatelnou vadu.

9.5. Práva plynoucí ze záruky

 • Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.
 • Spotřebitel při uplatnění záruky má:

  - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
  - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

  Poznámka: V případě výměny vadného zboží za nové prodávající negarantuje stejný barevný odstín zboží z důvodu rozdílných výrobních šarží zboží.

9.6. Vyřízení reklamace

 • Reklamovat zboží zle na kontaktní emailové adrese info@porcelan-maribell.cz
 • K řádnému vyřízení reklamace je nezbytné, aby kupující poskytl prodávajícímu minimálně tyto informace:

  - Jméno a příjmení kupujícího (popřípadě identifikační číslo kupujícího)
  - Číslo objednávky
  - Druh reklamovaného zboží (pro lepší identifikace nejlépe číslo zboží)
  - Počet reklamovaných kusů zboží
  - Popis závady nebo jiný důvod reklamace zboží
  - Fotografie závady
 • V případě, že jsou k vyřízení reklamace potřebné dodatečné informace, popřípadě fyzické doručení reklamovaného zboží, je o této skutečnosti kupující informován. Prodávající potvrdí emailem, že obdržel všechny informace nezbytné k zahájení reklamace. Od tohoto data běží lhůta nezbytná k vyřízení reklamace.
 • V případě, že je kupující vyzván k fyzickému dodání reklamovaného zboží k další analýze, je nezbytné, aby ve svém vlastním zájmu zabalil zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.
 • V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 • Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
 • Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

9.7. Vyřízení reklamace

 • Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz

10. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle ve 14 denní lhůtě, a to výlučně prostřednictvím kontaktního emailu uvedeného na stránkách www.porcelan-maribell.cz. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Do 14 dnů od předání nebo doručení Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. V případě zaslání musí být zboží kupujícím zasláno standartním balíkem bez dobírky. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nabytí zboží (faktura) a kopii e-mailu o Odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. V případě vrácení pouze části zboží z objednávky budou zaplacené náklady na jeho doručení vráceny kupujícímu v poměrné části za toto vrácené zboží. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

11. Ostatní ustanovení

Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, má možnost se jedna ze stran obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu

Obchodní podmínky jsou účinné od 1.9.2019